“Innovations for Snipers and Marksmen” Conference – 20 April, 2017

[draft] ETRONIKA at Innovations for Snipers and Marksmen Conference in Wędrzyn, Poland. [todo: translate] W dniu 20 kwietnia 2017 r. ETRONIKA gościła na konferencji Innowacje dla Snajperów i Strzelców Wyborowych, zorganizowanej w Wędrzynie przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych. Konferencja odbywa się cyklicznie i jest wydarzeniem towarzyszącym największym zawodom strzelectwa wyborowego LONGSHOT. Tegoroczna konferencja i […]