I3TO Conference – 11-12 January, 2017

[draft] ETRONIKA at Using innovative technologies to increase operational capabilities to conduct actions in mountain area conference in Jasionka near Rzeszow, Poland. [todo: translate] W dniach 11-12 stycznia 2017 r. w Jasionce koło Rzeszowa, ETRONIKA wzięła udział w międzynarodowej konferencji naukowej Wykorzystanie innowacyjnych technologii dla zwiększenia zdolności operacyjnych do prowadzenia działań w terenie górzystym. Spotkanie […]